ZAPRASZAJĄ NA

30 WRZEŚNIA 2017

Galeria Zielone Arkady

Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Konkurs składa się z dwóch konkurencji
  • KONKURENCJA I - "Fantasy" (gotowa dekoracja przywieziona na konkurs).
   Zawodnicy mają przygotować dekoracje we własnym zakresie i wyeksponować ją w miejscu wskazanym przez Organizatora. Wymiary pracy nie mogą przekraczać wymiarów 80cm x 80cm x 100cm (długość, szerokość, wysokość).
   Organizator nie określa szczegółowych wymogów dotyczących sposobu przygotowania dekoracji.
  • KONKURENCJA II - "Prehistoria". Zawodnicy we własnym zakresie przywożą warzywa i owoce, które zostaną wykorzystane w kompozycji aczkolwiek ich ilość jest dowolna.
   Organizator wymaga jedynie, aby w składzie kompozycji znajdował się jeden cały arbuz.
   Całkowita waga warzyw i owoców użytych do tej konkurencji nie może przekroczyć 20 kg.
 2. Każdy uczestnik zapewnia sobie nocleg we własnym zakresie.
 3. Organizator nie przewiduje „wpisowego”.
 4. Organizator zapewnia zawodnikom stół roboczy, krzesło i miejsce na zaprezentowanie pracy konkursowej.
 5. Uczestnicy konkursu rzeźbią własnymi narzędziami oraz zapewniają sobie potrzebne do tego celu akcesoria dodatkowe ( deski, miski, kosz na odpadki, spryskiwacz itp.).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek, o których powiadomi uczestników najpóźniej 5 dni przed konkursem.